TH

BUSINESS

แนะนำธุรกิจ

BUSINESS แนะนำธุรกิจ

สร้างความอุดมสมบูรณ์ของชีวิตด้วยความอร่อย

เราจะทำอย่างเต็มความสามารถเพื่อผลิตน้ำตาลที่มีคุณภาพและปลอดภัยเพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ด้วยความอร่อย
ให้กับชีวิตของผู้คน และรักษาไร่อ้อยคุณภาพดีให้คงอยู่กับชาวไร่ของเรา

ธุรกิจน้ำตาล

ทางบริษัทได้ผลิตน้ำตาลในประเทศไทยมาเป็นเวลากว่า 60 ปี บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะผลิตน้ำตาลคุณภาพสูง ภายใต้แบรนด์ “ตราช้อน”และร่วมพัฒนาชุมชน รวมถึงชาวไร่เครือข่ายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย บริษัทอยู่ในกลุ่มมิตซุย จึงได้มีการนำเทคโนโลยีการผลิตจากบริษัท มิตซุยซูการ์ จำกัด ซึ่งถือเป็นผู้ผลิตน้ำตาลเป็นอันดับหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นมาใช้ นอกจากนั้น ผลิตภัณฑ์ของบริษัทก็ได้ถูกจัดจำหน่ายผ่านทางเครือข่ายทั่วโลกของบริษัท มิตซุย แอนด์ คัมปนี จำกัด เพื่อส่งต่อความอร่อยและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้คน

ปริมาณอ้อยเข้าหีบ(ตัน) CRUSHING VOLUME HISTORY (MT)

FACTORY โรงงาน

เคล็ดลับความหวานละมุนสูตรน้ำตาลตราช้อน

ด้วยหัวใจทั้งหมดของเรา

เราผลิตน้ําตาลด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย และเราเชื่อว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับอาหารจานอร่อยก็คือการผลิตด้วยหัวใจทั้งหมดของเรา

ร่วมกับเกษตรกรชาวไร่

เราผลิตน้ําตาลจากอ้อยคุณภาพสูง ซึ่งเกษตรกรชาวไร่ที่เรามีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นมาเป็นเวลายาวนานนั้นได้ปลูกอ้อยที่รสชาติดีและอุดมสมบูรณ์ในทุกปีให้แก่เรา

ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงของญี่ปุ่น

เราผลิตน้ำตาลโดยอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูงและการผลิตอย่างพิถีพิถันของ มิตซุย ชูการ์ ผู้ซึ่งเป็นผู้นำการผลิตน้ำตาลในญี่ปุ่น

ด้วยความเข้มงวดในมาตรฐาน

เรามั่นใจในความปลอดภัยและรสชาติแสนละมุนของน้ําตาลเราที่ถูกวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพอย่างเข้มงวดในทุกวัน

ร่วมกับชุมชน

เราผลิตน้ําตาลคุณภาพสูงและรสเลิศอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนซึ่งไม่ใช่แค่กับเกษตรกรชาวไร่แต่รวมไปถึงผู้คนในละแวกใกล้เคียงและส่วนราชการท้องถิ่นด้วย

PRODUCT สินค้า

  • ผลิตภัณฑ์ในไทย

  • ผลิตภัณฑ์ในลาว

  • ผลิตภัณฑ์ในประเทศอื่นๆ