TH

ABOUT US

เกี่ยวกับเรา

ประธานและประธานกรรมการบริหาร

ฮิโรโมโต ทาเคดะ

สารจากประธาน

เราได้ผลิตน้ำตาลซึ่งมีความสำคัญต่อชีวิตและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเราด้วยเทคโนโลยีญี่ปุ่นที่น่าภาคภูมิใจ เราทำการผลิตน้ำตาลที่จังหวัดอุดรฯมายาวนานหลายปี น้ำตาลนับเป็นอาหารที่ให้ความอร่อยอันเป็นพรจากธรรมชาติและยังเป็นแหล่งพลังงานสำหรับชีวิตมนุษย์ด้วย มีการใช้น้ำตาลในอาหารหลากชนิดมาตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งความอร่อยของน้ำตาลนั้นช่วยสร้างรอยยิ้ม ความอิ่มเอม และมอบความสุขให้กับชีวิตในทุกวันของเรา
นอกจากนี้น้ำตาลยังเป็นแหล่งพลังงานหลักที่ช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองและร่างกายของเราด้วย น้ำตาลผลิตจากอ้อยที่ปลูกในไร่อันกว้างใหญ่ไพศาลซึ่งเติบโตได้ด้วยแสงอาทิตย์และน้ำฝนจากสวรรค์สู่ผืนโลก อ้อยจะกักเก็บน้ำตาลอันล้ำค่าไว้ทั้งลำต้นตามการเติบโตของมัน

เราไม่เคยลืมว่าน้ำตาลเป็นพรอันล้ำค่าจากธรรมชาติ และคิดเสมอว่าจะตอบแทนธรรมชาติอย่างไร มันจึงกลายเป็นความเชื่อว่าเราต้องเอาใจใส่และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เรากลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งแวดล้อมด้วยการไม่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิตและคืนผลพลอยได้จากการผลิตสู่ธรรมชาติตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

อ้อยซึ่งเป็นวัตถุดิบของเราถูกปลูกและทะนุถนอมโดยชาวไร่ในบริเวณโดยรอบซึ่งมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับเรามาอย่างยาวนาน จึงสามารถกล่าวได้ว่า ธุรกิจของเรามีความผูกพันอย่างลึกซึ้งกับสังคมท้องถิ่นของโรงงานเราซึ่งพนักงานหลายคนก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นและได้รับการสนับสนุนจากชุมชนท้องถิ่นอยู่เสมอมา
เราเชื่อว่า ภารกิจของเราคือการอุทิศตนในการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น โดยทุ่มเทสุดความสามารถเพื่อตอบแทนทุกสิ่งที่ได้รับ

ขณะที่ทำกิจกรรมเหล่านั้น เรา ในฐานะบริษัทต่างชาติเพียงหนึ่งเดียวที่ผลิตน้ำตาลในประเทศไทยได้สร้างนโยบายที่จะกระจายผลิตภัณฑ์น้ำตาลจากอุดรธานีสู่ลูกค้าทั่วทั้งเอเชีย รวมทั้งกลุ่มประเทศตะวันออกกลางและแอฟริกาด้วย โดยอาศัยเครือข่ายและความสัมพันธ์ของบริษัทแม่ ได้แก่ Mitsui & Co., Ltd. และ Mitsui Sugar Co., Ltd. ทำให้การจำหน่ายสินค้าของเราไม่จำกัดแค่ตลาดในประเทศ
เราจึงมุ่งหน้าพัฒนาตัวเองเพื่อเพิ่มจำนวนลูกค้าซึ่งใช้น้ำตาลตราช้อน (SPOON) ทั่วทุกภูมิภาค โดยมีศูนย์กลางที่จังหวัดอุดรธานี

ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนและความเชี่ยวชาญระดับสูง เรามั่นใจว่าจะได้รับความไว้วางใจจากชุมชนท้องถิ่นและลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เราจะผลิตและจำหน่ายน้ำตาลคุณภาพสูงที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถืออย่างมั่นคง การมุ่งมั่นเพื่อการเติบโตยิ่งขึ้นจะเป็นความท้าทายที่ไม่สิ้นสุดของเราเพื่อส่งต่อความสุขและรอยยิ้มมากมายให้ลูกค้าของน้ำตาลตราช้อน (SPOON)

OUR MISSION ภารกิจ

  • ส่งน้ำตาลที่แสนอร่อยและปลอดภัยให้แก่ผู้คนทั่วโลกเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเขา
  • มุ่งมั่นส่งเสริมธุรกิจอ้อยและน้ำตาล รวมทั้งการพัฒนาสังคมไทย
  • มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อมโลกอย่างกระตือรือร้น
  • ยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานแต่ละคน

เรามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยผ่านการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำตาลให้ทันสมัยมาเป็นเวลาเกือบ 60 ปี สำหรับด้านการพัฒนาการเกษตรนั้น เราส่งเสริมโครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกอ้อย แนะนำวิธีการปลูกอ้อยแบบใหม่และให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ชาวไร่อ้อย ซึ่งเราจะยังคงมีส่วนร่วมในการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยต่อไป

ความปลอดภัย
ด้านอาหาร

เราพยายามอย่างเต็มที่ที่จะมีส่วนช่วยให้ลูกค้ามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผ่านการนำเสนออาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย

ความสัมพันธ์
ทางสังคม

เรามั่นใจในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นและการร่วมมือกันกับชุมชนทำให้เราสามารถช่วยเหลือสังคมท้องถิ่นได้

การปฏิบัติตามกฎหมาย

เราปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งหมดไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศ ปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรมและมีความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งได้ร่วมปฏิบัติงานกับบริษัท

ความปลอดภัย
ด้านแรงงาน

เรามั่นใจในความปลอดภัย ความสะดวกสบาย และสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดีต่อสุขภาพของพนักงาน